logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

re plakat

 

„Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” to program adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, borykających się z chorobami układu kostno-stawowego , w szczególności:

 • M47 Spondyloza
 • M48 Inne choroby kręgosłupa
 • M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
 • M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
 • M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
 • M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • M54 Bóle grzbietu

Dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę (nie starsza niż jeden rok).Stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Ponadto zakwalifikowanie do Projektu wymaga uzyskania pisemnej zgody uczestnika i złożenia oświadczenia dotyczącego niekorzystania w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń takich jak zaplanowane w projekcie, finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ.

W projekcie przewidziano pierwszeństwie dostępu przy rekrutacji ze względu na:

 • Wiek 50+
 • Płeć (50% osób objętych wsparciem w programie powinny stanowić kobiety).
 • Wykonywanie pracy siedzącej

O ostatecznej kwalifikacji pacjenta decyduje lekarz specjalista rehabilitacji medycznej podczas I porady rehabilitacyjnej w oparciu o badanie przedmiotowe tj. wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu. W przypadku zakwalifikowania do programu lekarz ustali adekwatny program ćwiczeń, poprzez zabiegi zlecone w ramach projektu.

 

Program dla każdego pacjenta po procesie kwalifikacji składać się będzie z:

 

rehabilitacji z elementami edukacji – 10 dniowe cykle zabiegów, na które składać się będzie max. 50 zabiegów lub  15 dniowe cykle zabiegowe z ilością max. 75 zabiegów

 • warsztatu edukacyjnego prowadzonego przez fizjoterapeutę;
 • warsztatów psychoedukacyjnych – cykl 2 spotkań (w tym 1 spotkania z psychologiem i 1 spotkanie z dietetykiem);
 • końcowej konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej, której celem będzie porównanie wyników pomiarów wykonywanych podczas I i końcowej konsultacji i określenie dalszych zaleceń i ich stosowania;

 

Świadczenia w ramach Projektu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem. W skład zespołu wchodzić będą: fizjoterapeuci, psycholog i dietetyk.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 830 380,63 zł         Kwota dofinansowania: 755 646,37 zł

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny

Regulamin projektu

Rekrutacja do projektu

Stawki jednostkowe - cały cykl rehabilitacji - oświadczenie 

Umowa uczestnictwa

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna