logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

rpo wl kolorowe wyszycie cmyk

W dniu 28 lutego 2014 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Zduńskowolskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „e-Szpital – kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” (nr projektu WND-RPLD.04.02.00-00-049/12).

 

Realizacja projektu zakłada wdrożenie elektronicznej administracji i e-usług w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o., mające na celu:

 

·         wprowadzenie e-usług dla pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego;

 

  • utworzenie infrastruktury teleinformatycznej w Szpitalu pozwalającej zarówno na świadczenie usług on-line w ramach projektu, jak i stwarzającej możliwość techniczną dla rozbudowy systemu;
  • usprawnienie procedur medyczno-administracyjnych w jednostce;
  • utworzenie systemu pozwalającego na lepszą kontrolę pracy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego;
  • poprawę warunków funkcjonowania całego Szpitala; unowocześnienie placówki w zakresie IT, dostosowanie do nowoczesnych standardów w zakresie obsługi pacjenta i zarządzania jednostką;
  • zwiększenie potencjału rozwojowego Szpitala.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę serwerowni oraz budowę punktów pośrednich sieci LAN, modernizację sieci LAN w zakresie urządzeń aktywnych, zakup komputerów i urządzeń biurowych, zakup oprogramowania medycznego oraz jego wdrożenie.

 

Okres realizacji projektu: 06.04.2012 – 30.07.2015.

 

Całkowita wartość projektu: 1 547 338,20 PLN

 

Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków EFRR: 1 296 941,22 PLN (85% wydatków kwalifikowanych)

 

Dofinansowanie ze środków Powiatu Zduńskowolskiego: 250 396,98 PLN.

 

 

 

Beneficjent:

 

Powiat Zduńskowolski

 

 

 

 

Operator:

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

 

Projekt pn. e-Szpital – kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna