logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Członkowie rodziny i przyjaciele mogą być bardzo pomocni w odzyskaniu zdrowia, jednak opieka nad pacjentem jest naszym podstawowym zadaniem. W celu poprawy jakości opieki zdrowotnej,  zostały ustanowione ogólne wytyczne dla odwiedzających. Niektóre wyspecjalizowane obszary mogą mieć bardziej szczegółowe zasady. Jeśli nie jesteś pewien, poproś pracownika.

Ochrona pacjentów przed zakażeniem


Zainfekowani odwiedzający stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia naszych pacjentów. Nie odwiedzaj szpitala, jeśli jesteś chory, zwłaszcza, jeśli kichasz lub masz następujące objawy grypy: gorączka, bóle głowy, uczucie zmęczenia, kaszel, ból gardła lub wyciek z nosa. Czasami pacjent może być umieszczony w izolatce, aby zapobiec infekcji, która przenosi się z jednego pacjenta na drugiego. Możesz zostać poproszony o założenie fartucha ochronnego, maski i rękawiczek. W szczególnych przypadkach personel medyczny może odmówić odwiedzin u pacjenta.


Odwiedziny  Wytyczne:


1. Chorych przebywających na oddziałach szpitalnych można odwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu lekarzowi lub pielęgniarce we wszystkie dni tygodnia w godz. 8.00 – 20.00.

Niemniej jednak pragniemy zwrócić uwagę, że w godz. 8.00 – 11.00 mają miejsce tzw. wizyty lekarskie na poszczególnych oddziałach. Stąd też, najbardziej optymalne godziny odwiedzin mieszczą się w przedziale między 11.00 a 20.00.

2. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji bez ograniczeń godzinowych.

3. Co do zasady, informacji o o stanie zdrowia chorego nie udziela się przez telefon.

4. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

5. Odwiedziny mogą zostać ograniczone ze względów epidemiologicznych na podstawie pisemnego zarządzenia Dyrektora Szpitala.

6. Nie wolno odwiedzać chorych przez osoby chore lub będące w stanie nietrzeźwym.

Osoby odwiedzające pacjentów Szpitala są zobowiązane:

• podporządkować się regułom organizacyjnym obowiązującym w Szpitalu.

• zachowywać się w czasie pobytu kulturalnie.

• podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.

Niedozwolonym jest:

• dostarczanie pacjentom artykułów spożywczych, rzeczy lub sprzętów, które zostały zabronione przez lekarza,

• zakłócanie spokoju innych pacjentów,

• palenie tytoniu na terenie Szpitala.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna