rodo

 

11.06.2018

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

 

zatrudni :

Specjalistę ds. zamówień publicznych .

Warunki zatrudnienia do omówienia bezpośrednio z Prezesem Spółki.

 

 

01.04.2018

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

zatrudni lekarzy internistów do pracy        

w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia do ustalenia.

Oferujemy bardzo korzystne warunki pracy.

Tel. 43 824 41 47, e-mail: sekretariat(a)szpital-zdwola.info

 

 

20.03.2018

 

Powiat Zduńskowolski

zaprasza
od dnia 22 marca 2018 roku

mieszkańców Powiatu na badania profilaktyczne

chorób nowotworowych realizowane

przez

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

w ramach wczesnej diagnostyki

 

  • raka jajnika – Ca 125(kobiety powyżej 40 roku życia)
  • raka jelita grubego – kolonoskopia (osoby w grupie wiekowej 50-65 lat)

1. Pobieranie krwi do badań – CA 125 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 w laboratorium (II piętro) Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ul. Królewska 29 lub w godzinach 7.15 - 09.00w pobieralni badań laboratoryjnych (parter – wejście przy ulicy).

Rejestracja osobiście lub telefonicznie tel. 43 824 41 00

 

2. Kolonoskopia – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-13.00 w Pracowni Endoskopowej (I piętro) Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ul. Królewska 29. Rejestracja osobiście lub telefonicznie tel. 43 824 41 90. Pielęgniarka Pracowni Endoskopowej każdemu pacjentowi udzieli wskazówek dotyczących przygotowania do badania, wyda preparat przygotowujący oraz ustali termin wykonania kolonokopii. W związku z powyższym pacjenci zapisani telefonicznie w kolejnych dniach winni zgłosić się osobiście.

 

Warunkiem uczestnictwa w „Programie wczesnej diagnostyki raka jajnika” jest wypełnienie – w dniu badania - anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji lub zgłoszenie się z wypełnioną ankietą:

 

 Ankieta - Programy badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jajnika

 

Pacjenci uczestniczący w „Programie profilaktycznym wczesnej diagnostyki raka jelita grubego” – ankietę wypełniają w Pracowni Endoskopowej.

O uczestnictwie w Programie decyduje kolejność zgłoszenia się pacjentów. Ilość badań ograniczona. Niezgłoszenie się w wyznaczonym w trakcie rejestracji dniu - skutkuje skreśleniem z listy.


 

21.02.2018

 

bezplatne

 

Powiat Zduńskowolski

zaprasza
od dnia 22 lutego 2018 roku

mieszkańców Powiatu na badania profilaktyczne

chorób nowotworowych realizowane przez

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.    
w ramach wczesnej diagnostyki

 

  • raka prostaty - PSA (mężczyźni w grupie wiekowej 50-75 lat)
  • raka piersi – C 15-3, badanie USG (kobiety po 40 roku życia)
  • raka szyjki macicy – cytologia (kobiety w grupie wiekowej 21-70 lat)
  • raka pęcherza moczowego - konsultacje lekarskie z pogłębioną diagnostyką (osoby w grupie wiekowej 35-74 lata)

 

1. Pobieranie krwi do badań – PSA oraz CA 125 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00 w laboratorium (II piętro) Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ul. Królewska 29. Rejestracja osobiście lub telefonicznie tel. 43 824 41 00

 

2. Pobieranie cytologii w Poradni Ginekologiczno-Położniczej/ Regionalny Ośrodek Chorób Nowotworowych ul. Królewska 29 - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do  piątku w godzinach 9.00 -10.00 tel. 513 906 852

 

3. Badania USG piersi wykonywane w  Pracowni USG I piętro Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 11.00 - od 22 do 28 lutego tel. 43 824 41 00, od 1 marca – tel: 43 824 41 71

 

4. Konsultacje lekarskie z pogłębioną diagnostyką w ramach profilaktyki raka pęcherza moczowego - Poradnia Ginekologiczno – Położnicza / Regionalny Ośrodek Chorób Nowotworowych - rejestracja telefonicznaod poniedziałku do piątku w godz. 09.00-14.30, tel. 698 931 312 

               

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie – w dniu badania - anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji Programów lub zgłoszenie się z wypełnioną ankietą:

 

Ankieta - Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jelita grubego

Ankieta - Pozostałe Programy Badań Przesiewowych

 

 

O uczestnictwie w Programie decyduje kolejność zgłoszenia się pacjentów. Ilość badań ograniczona.

Niezgłoszenie się w wyznaczonym w trakcie rejestracji dniu - skutkuje skreśleniem z listy.

 

Ponadto informujemy, że w 2018 roku będą realizowane również programy w zakresie wczesnej diagnostyki:

  • raka jelita grubego - kolonoskopia (osoby w grupie wiekowej 50-65 lat)
  • raka jajnika – Ca 125 (kobiety po 40 roku życia)

Terminy rozpoczęcia w/w programów zostaną opublikowane odrębnym komunikatem

 

 

 

03.01.2018

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

 

 

zatrudni lekarzy internistów do pracy        

w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia do ustalenia.

Oferujemy bardzo korzystne warunki pracy.

Tel. 43 824 41 47, e-mail: sekretariat(a)szpital-zdwola.info

 

 

 

 

10.11.2017

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

 

Informuje że z dziem 10.11.2017 ulega zmianie numer telefonu

Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej

aktualny numer 43 824 4155

 

 

06.11.2017

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZDUŃSKOWOLSKIEGO SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. ZA ROK 2017 i 2018

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i 2018

 

Szczegóły w zakładce Ogłoszenia/Konkursy

 

 

05.10.2017

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli 

ogłasza konkurs ofert na:

 

”Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o”.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na badaniu sprawozdania finansowego za rok 2017 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o i konsultacje oraz wymiana opinii w sprawie przedmiotu zamówienia.

 Dokumentacja do pobrania tutaj

 

 

04.10.2017

Nowy Laparoskop

Przekazywany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy laparoskop operacyjny jest jednym z najnowszych urządzeń w swojej klasie. Wyposażony w nowoczesny tor wizyjny z monitorem o wysokiej rozdzielczości, laparoskop jest urządzeniem uniwersalnym, umożliwiającym wykorzystanie w operacjach ginekologicznych, a po zmianie rodzaju używanych narzędzi również w operacjach ogólnochirurgicznych i urologicznych.

 

Otrzymany przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy laparoskop zapewnia możliwości przeprowadzania wielu badań leczniczo- diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej na najwyższym, światowym poziomie bez konieczności dużych zabiegów operacyjnych i długiego pobytu w szpitalu.

 

Wartość Laparoskopu ponad 400 tys. zł

 

 lap

02.10.2017

 

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
•    w warunkach ambulatoryjnych,
•    w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
•    telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
•    nagłego zachorowania;
•    nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
•    gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Od 1 października od godz. 8 rano nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

Nazwa świadczeniodawcy    Adres miejsca realiz. świadczeń    Telefon
1   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego Łódź, ul. Studzińskiego 61
42 657 41 25
510 935 692
2 Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9              42 655 01 70
3   Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Łódź, ul. Pabianicka 62 42 689 50 01
42 689 50 04
42 689 50 05
4 Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61                42 687 50 54
5   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Łódź, ul. Wileńska 37            42 680 47 81
6 Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera w Łodzi Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 54  42 633 36 42
7   Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Milionowa 14        42 672 19 18
8 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów, ul. Czapliniecka 123                                                44 635 85 34
44 635 83 01
9   Szpital Specjalistyczny Brzeziny Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach Brzeziny, ul. M. Skłodowskie-Curie 6                                                      46 874 20 11
10 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, ul. Kościuszki 52                              24 388 03 71
11   Centrum Dializa - Szpital w Łasku Łask, ul. Warszawska 62A              43 677 36 35
12 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Łęczyca, ul. Zachodnia 6                        24 721 21 87
13   Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Łowicz, ul. Ułańska 28  46 837 56 11, 12, 13 wew. 508
509 056 091
14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie Opoczno, ul. Partyzantów 30                                                      44 754 48 42
15   Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 10                                                     
42 225 36 13 (Pabianice)
42 211 10 66 (Konstantynów Łódzki)
16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Pajęczno, ul. Wiśniowa 26 34 311 25 85
17   Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 3                                                    44 645 11 73
667 777 519
18 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15                                                   

44 789 79 25

519 379 046 lekarze

519 379 150 lekarze
517 412 039 pielęgniarki

517 412 609 pielęgniarki

19   Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach Poddębice, ul. Mickiewicza 16                                              43 828 82 00
505 948 433
20 Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko, ul. Jagiellońska 36
Przedbórz, ul. Częstochowska 25                                       
44 681 08 22
21   Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckim Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14                                                    572 707 174
572 707 175
22 Szpital Wojewódzki im. S. Wyszyńskiego w Sieradzu Sieradz, ul. Armii Krajowej 7                                                    43 827 82 51
23   Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach Skierniewice, ul. Sobieskiego 4 46 834 08 95
24 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35                                          44 725 72 04
25   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Wieluń, ul. Szpitalna 16                    43 840 67 63
26 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Wieruszów, ul. Warszawska 104                  62 784 55 47
27   Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli Zduńska Wola, ul. Królewska 29                  43 824 41 06
28 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu

Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Ozorków, ul. Spokojna 10

Aleksandrów Łódzki, ul. Skłodowskiej-Curie 1
                                             

42 717 15 64 (Zgierz i Ozorków)

42 712 13 54 (Aleksandrów Łódzki)

29   Centrum Zdrowia ABIS Szpital w Głownie Głowno, ul. Wojska Polskiego 32/34            512 306 659
512 306 668

 

 

07.07.2017

 

 

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Oddziale  Ginekologiczno Położniczym,

Poradni Ginekologiczno Położniczej

w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.

przez ordynatora oraz zastępcę ordynatora.

 Dokumentacja do pobrania tutaj

 

 

 

07.07.2017

 

Oddział Chorób Wewnętrznych Zduńskowolskiego Szpitala

Powiatowego Sp. z o.o.

 

zatrudni dwóch/ dwoje/ dwie

Rezydentów/ Rezydentki

 

chcących specjalizować się

w chorobach wewnętrznych.

 

Poza wynagrodzeniem rezydenckim istnieje możliwość wynegocjowania

dodatku z własnych zasobów finansowych Szpitala.

 

Telefony do kontaktu:

sekretariat: 43 824 41 47,

Prezes: 507 298 603,

Dyrektor ds. medycznych: 507 298 555.

 

11.05.2017

 

ulotka07

 

 

 Szczegóły w zakładce programy


09.02.2017

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

 

ogłasza konkurs na

 

wydzierżawienie przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 

w Zduńskiej Woli budynku prosektorium przyszpitalnego.

 

 

Szczegóły w zakładce Ogłoszenia/Konkursy


07.02.2017

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala

Powiatowego Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,

Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

 

Szczegóły w zakładce Ogłoszenia/Konkursy

 

 

Zmiana terminu składania ofert oraz planowanego terminu

realizacji umowy na świadczenia zdrowotne

Szczegóły w zakładce Ogłoszenia/Konkursy


01.02.2017

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

 

ogłasza konkurs ofert na

 

Dostawę produktów farmaceutycznych, środków dezynfekcyjnych dla

 

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

 

Szczegóły w zakładce Przetargi/Zamówienia poza ustawą


29.12.2016

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert o

udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarzy medycyny.

Szczegóły w zakładce Ogłoszenia/Konkursy


 

31.08.2016

 

W dniu 31 sierpnia 2016 roku

Rada Nadzorcza

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

powołała na stanowisko

Prezesa Zarządu – Dyrektora

Pana Janusza Ratajczyka


15.04.2016

Powiat Zduńskowolski

zaprasza

od dnia 20 kwietnia 2016 roku

mieszkańców Powiatu na badania profilaktyczne

chorób nowotworowych realizowane przez

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.   

w ramach wczesnej diagnostyki

 

 Ø  raka prostaty - PSA (mężczyźni od 40 do 75 roku życia)

Ø raka jelita grubego - CEA, kał na krew utajoną (osoby po 40 roku życia)

Ø raka piersi – C 15-3, USG (kobiety po 40 roku życia)

Ø  raka szyjki macicy – cytologia (kobiety po 25 roku życia)

Ø  raka jajnika – Ca 125 (kobiety po 40 roku życia)

Ø  raka pęcherza moczowego  - konsultacje lekarskie z pogłębioną diagnostyką (osoby od 35 do 60 roku życia)

 

1. Pobieranie krwi do badań – PSA, CEA, C 15-3,  CA 125 oraz kału na krew utajoną (w pojemnikach jednorazowych dostępnych w aptece) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00w laboratorium (II piętro) Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ul. Królewska 29, tel. 43 824 41 29

 

2. Pobieranie cytologii w Poradni Ginekologiczno-Położniczej/ Regionalny Ośrodek Chorób Nowotworowych ul. Królewska 29 - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -10.00 tel. 43 824 41 15

 

3. Badania USG piersi wykonywane w  Pracowni USG I piętro Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja telefonicznaod poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00 - 11.00 tel. 43 824 41 71

 

4.Konsultacje lekarskie z pogłębioną diagnostyką  w ramach profilaktyki raka pęcherza moczowego - Poradnia Ginekologiczno – Położnicza / Regionalny Ośrodek Chorób Nowotworowych - rejestracja telefoniczna  w środy w godz. 12.00-15.00, tel. 43 824 41 15 

 

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie – w dniu badania - anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji Programów lub zgłoszenie się z wypełnioną ankietą dostępną tutaj.

 

O uczestnictwie w Programie decyduje kolejność zgłoszenia się pacjentów - do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany program.

Niezgłoszenie się w wyznaczonym w trakcie rejestracji dniu - skutkuje skreśleniem z listy.


 

10.04.2016

 

INFORMACJE ODNOŚNIE REJESTRACJI DO POSZCZEGÓLNYCH PORADNII

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE

Zespół Poradni Ambulatoryjnych

LUB POD NUMEREM TELEFONU:

43 824 41 00

 


 

SZPITAL PRZYJAZNY CZŁOWIEKOWI”

Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Sp. z o.o.

(dawniej: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli)
ul .KRÓLEWSKA 29, 98-220 ZDUŃSKA WOLA,


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL. (0-43) 824-41-47, faks, 823-20-71


 NIP 829-17-36-832 REGON 000312515

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NUMER KRS: 0000445866

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 14.555.000,00 ZŁ ( w całości wniesiony)

 

 

 

 

 

Lekarz POZ 
ulotka01a

 

emergency

Medyczny Portal Informacyjny
mpi
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2
 

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki .

  Kliknij przycisk Akceptuj,aby zaakceptowac Cookies.