logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kierownik Działu Anestezjologii:
 • lek. med. Barbara Kluszczyńska


Lekarze:

 • lek. med. Renata Kłak
 • lek. med. Dariusz Wasilewski
 • lek. med. Zbigniew Łuczak
 • lek. med. Krzysztof Kapuściński

 Tel. 513 906 280

 

 

Do zadań Działu należy:

 • prowadzenie intensywnego leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z powodu zaburzeń oddychania i krążenia, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach wstrząsu oraz współdziałanie z innymi komórkami w tym zakresie,
 • stała gotowość i wykonywanie zabiegów resuscytacyjnych u pacjentów innych Oddziałów Szpitala.
 • współdziałanie z operatorami i Blokiem Operacyjnym w czynnościach związanych z przygotowaniem chorych do operacji i innych zabiegów,
 • kwalifikowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych,
 • przeprowadzanie znieczuleń do operacji, porodów, zabiegów diagnostycznych, zwalczanie bólu pacjentów niezależnie od jego przyczyny,
 • opieka nad chorymi bezpośrednio po operacji do czasu wyrównania zaburzeń w czynności ośrodkowego układu nerwowego, oddychania oraz krążenia.
 • współdziałanie w leczeniu powikłań pooperacyjnych.
 
 
 
 
Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna