logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

ELEKTRORADIOLOGIA

 

1. Zdjęcie czaszki w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
- w 3 projekcjach
25,00 zł
50,00 zł
75,00 zł
2. Zdjęcie kości twarzoczaszki w 1 projekcji
- każda kolejna projekcja
30,00 zł
20,00 zł
3. Zdjęcie zatok w 1 projekcji
- każda kolejna projekcja
30,00 zł
20,00 zł
4. Zdjęcie łuków jarzmowych 30,00 zł
5. Zdjęcie oczodołów w 2 projekcjach (uraz)
- w więcej niż 2 projekcjach (ciało obce)
50,00 zł
70,00 zł
6. Zdjęcie siodełka tureckiego (każda projekcja) 20,00 zł
7. Zdjęcie ślinianek 30,00 zł
8. Zdjęcie kości skroniowej met. Schullera, met. Stenversa – jedna strona- całość 30,00 zł
60,00 zł
9. Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych – jedna strona 40,00 zł

10. Zdjęcie kręgosłupa - odcinka szyjnego

     – jedna projekcja- całość

30,00 zł

50,00 zł

11. Zdjęcie kręgosłupa - odcinka piersiowego – jedna projekcja

- każda kolejna projekcja

30,00 zł

30,00 zł

12. Zdjęcie kręgosłupa - odc. lędźwiowo-krzyżowego - całość 50,00 zł
13. Zdjęcie całego kręgosłupa w 2 projekcjach 70,00 zł
14. Zdjęcie całego kręgosłupa w pozycji stojącej w 1 projekcji (dzieci) 35,00 zł
15. Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego 50,00 zł
16. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego (2 projekcje) 45,00 zł
17. Zdjęcie kości ogonowej ( dwie projekcje) 35,00 zł
18. Zdjęcie celowane 30,00 zł
19. Zdjęcie styczne np. rzepka 30,00 zł
20. Zdjęcie klatki piersiowej w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
- w 2 pr. z kontrastem
30,00 zł
50,00 zł
55,00 zł

21. Zdjęcie mostka – każda projekcja 30,00 zł
22. Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych 30,00 zł
23. Zdjęcie żeber w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
50,00 zł
24. Zdjęcie obojczyka 30,00 zł
25. Zdjęcie łopatki w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
50,00 zł
26. Zdjęcie stawu barkowego w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
Zdjęcia (porównawcze) stawów barkowych w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
80,00 zł
27. Zdjęcie kości miednicy w 1 projekcji 30,00 zł
28. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
60,00 zł
29. Zdjęcie stawu biodrowego w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
Zdjęcia (porównawcze) stawów biodrowych w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
45,00 zł
30,00zł
60,00 zł
30. Zdjęcie kości uda w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
45,00 zł
31. Zdjęcie stawu kolanowego w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
Zdjęcia (porównawcze) stawów kolanowych w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
45,00 zł
30,00 zł
60,00 zł
32. Zdjęcie rzepki w 2 projekcjach 45,00 zł
33. Zdjęcie kości podudzia w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
45,00 zł

34. Zdjęcie kostki/stopy w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
Zdjęcia porównawcze stóp ( 1 projekcja)

Zdjęcia porównawcze stóp (2 projekcje)

25,00 zł
40,00 zł
30,00 zł

60,00 zł

35. Zdjęcie kości piętowej w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
25,00 zł
40,00 zł
36. Zdjęcie kości ramieniowej w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
45,00 zł
37. Zdjęcie łokcia w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
Zdjęcia (porównawcze) stawów łokciowych w 2 projekcjach
30,00 zł
45,00 zł
60,00 zł
38. Zdjęcie przedramienia w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
30,00 zł
45,00 zł
39. Zdjęcie nadgarstka / dłoni  w 1 projekcji ( wiek kostny )
- w 2 projekcjach
- w 3 projekcjach
25,00 zł
40,00 zł
55,00zł

40. Zdjęcia (porównawcze) rąk –w jednej  projekcji

    - w 2 projekcjach

30,00 zł

45.00 zł

41. Zdjęcie palców w 1 projekcji
- w 2 projekcjach
20,00 zł
35,00 zł
42. Zdjęcie przeglądowe - jama brzuszna 30,00 zł
43. Cholangiografia przez dren (pooperacyjna)
150,00 zł
44. Badanie rtg przełyku (w cenie badania zawarty kontrast) 80,00 zł
45. Badanie rtg przełyku, żołądka, dwunastnicy (w cenie badania zawarty kontrast)
100,00 zł
46. Wlew doodbytniczy (w cenie badania zawarty zestaw jednorazowy) 150,00 zł
47. Urografia (w cenie badania zawarty kontrast)
150,00 zł
48. Urografia z kontrastem niejonowym (dzieci, osoby uczulone) 170,00 zł
49. Pasaż jelitowy 150,00 zł
50. Wydanie badanie RTG na kliszy DVB
15,00 zł
51. Duplikat badania RTG na  płycie CD* 7,44 zł
52. Duplikat  wyniku badania RTG ( opis )* 7,44 zł

                     * cena ulega zmianie

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna