logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.

 

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 6 maja 2019 zmieniające zarządzenie nr 14/2018 z dnia 25 maja 2018 Dyrektora Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Załącznik do zarządzenia Zarządzenie nr 9/2019 Procedura Udostepniania Dokumentacji Medycznej

 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Oświadczenie rodzica/opiekuna

 

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna