logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Badanie profilaktyczne w zakresie wczesnej diagnostyki nowotworów od 1 kwietnia do 18 listopada 2022

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. informuje, że w okresie od 1 kwietnia do 18 listopada 2022 roku będą realizowane badania profilaktyczne w zakresie wczesnej diagnostyki:

  • raka szyjki macicy – badanie DNA HPV HR-14 genotypów wysokiego ryzyka onkologicznego (kobiety w grupie wiekowej 35-55 lat)
  • raka piersi – C 15-3, USG piersi (kobiety powyżej 40 roku życia)
  • raka prostaty – C 15-3, USG piersi (mężczyźni w grupie wiekowej 50-75 lat)

w ramach finansowanych przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Programów Profilaktycznych.

Informacje dodatkowe :

  • Pobieranie materiału do badania DNA HPV HR w  Poradni Ginekologiczno-Położniczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja osobista lub telefoniczna:wtorek 8.00-11.00, środa 12.00-15.00, czwartek 12:30-14:30 tel. 513 906 852
  • Badania USG piersi wykonywane w  Pracowni USG I piętro Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja telefoniczna: w godzinach 08.00 - 10.00 tel. 43 824 41 71
  • Pobranie krwi do badań - C-15-3 i PSA wykonywane w Punkcie Pobrań CDL ul. Królewska 29 (I piętro budynku Poradni Specjalistycznych - stary budynek chirurgii).

Warunkiem uczestnictwa w Programach jest wypełnienie –anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji Programów.

W przypadku realizacji badań PSA i CA 15-3 – Rejestracja osobiście lub telefonicznie w Rejestracji Centralnej (parter budynku Poradni Specjalistycznych) tel. 43 824 41 63, 43 824 41 68.

Badania laboratoryjne PSA i CA 15-3 realizowane są na podstawie skierowania wydanego przez Rejestrację Centralną po uprzednim wypełnieniu ankiety. W związku z powyższym osoby rejestrujące się osobiści formalności załatwiają podczas rejestracji, natomiast osoby rejestrujące się telefonicznie – przed zgłoszeniem się na badanie - odbierają w rejestracji - skierowanie
i wypełniają ankietę.

Niezgłoszenie się w wyznaczonym w trakcie rejestracji dniu - skutkuje skreśleniem z listy.

 

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna