logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności diagnostyki  i terapii w ZSP Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V Infrastruktura Społeczna Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Całkowita wartość realizacji projektu to kwota 10.316.580,05 zł w tym dotacja rozwojowa 6.851.410,23 zł, wkład własny 3.465.169,82 zł. Realizacja projektu do 31.12.2015 r.

 

W ramach inwestycji zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna, służąca do diagnostyki i terapii, co pozwoli zabezpieczyć zdrowie pacjentów, poprawi dostępność i jakość opieki zdrowotnej dla wszystkich grup społecznych w tym osób niepełnosprawnych  o różnym stopniu dysfunkcji. Dążenie do równości w dostępie do opieki zdrowotnej jest jednym z podstawowych zadań w Strategii Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie systemu kompleksowych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi, zwiększy dostęp do wysoko specjalistycznych badań, podniesie komfort pracy personelu medycznego, pacjentów i ich rodzin dzięki kompleksowemu odnowieniu infrastruktury medycznej Szpitala, wpłynie na podniesienie możliwości diagnostycznych oraz zwiększy stopień wczesnej wykrywalności chorób cywilizacyjnych, co w konsekwencji wpłynie na szybszy powrót do zdrowia chorych pacjentów.

 

Poprawa jakości diagnozowania i leczenia pacjentów, rozumiane jako wzrost skuteczności stosowanych działań oraz satysfakcji pacjentów pozwoli na  świadczenie kompleksowych usług medycznych, obejmujących diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację, pozwalających na szybki powrót do aktywności społecznej oraz zawodowej pacjentów. Odpowiednia infrastruktura sprzętowa poprawia jakość udzielanych świadczeń, a przez to skraca się czas i uciążliwość badania, wzrasta trafność diagnozy, poprawia się skuteczność procesu leczenia.

 

Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej służącej do diagnostyki i terapii pozwoli zabezpieczyć zdrowie pacjenta poprzez zmniejszenie szkodliwego promieniowania, zmniejszenie urazowości przy wykonywaniu zabiegów, umożliwienie nieinwazyjnej wentylacji w respiratorze – wyposażenie sprzętu w automatyczne dozowniki środków dezynfekcyjnych, zmniejszenie zagrożenia epidemiologicznego, wykrywanie nowych specyficznych białek, hormonów, enzymów, całodobowy dostęp do diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej, skrócenie czasu zabiegu i hospitalizacji pacjenta. Nastąpi skuteczniejsza sterylizacja sprzętu medycznego, zwiększy się ochrona przed zakażeniami szpitalnymi, poprawi się komfort pracy personelu, utrzymamy ciągłość zasilania w energię dzięki zakupom agregatów

 

Nowoczesna aparatura medyczna wykorzystuje technologię informatyczną pozwalającą na cyfrowe przekazywanie obrazu, większość z zakupionych aparatów będzie mogło pracować w tzw. sieci, oraz będzie wykorzystywała nowoczesne narzędzia informatyczne związane z telemedycyną.

 

W ramach inwestycji zostanie zakupiony:

 

1 Analizator biochemiczny z analizą glukozy oraz elektrolitów,

1 Analizator RKZ,

1 Analizator immunoenzymatyczny,

1 Analizator hematologiczny,

2 Cieplarki laboratoryjne,

1 Wirówka serologiczna,

6 Aparatów EKG,

1 Aparat RTG - jezdny 1 kpl ( analogowy z automatyczną ciemnią lub ucyfrowiony,

1 Aparat RTG cyfrowy - stacjonarny - trzy  stanowiskowy (ścianka , stojak ,stół),

4 Aparaty do znieczulania ogólnego wraz z monitorami gazów anestetycznych i nadzorem funkcji życiowych,

1 Aparaty USG typu "kombajn" - jama brzuszna, ginekologia, położnictwo, naczynia, kardiologia,

5 Defibrylatorów ze stymulacją zewnętrzną, kardiomonitorem (nadzór minimum  - EKG , SPO2, NIBP),

3 Diatermie elektrochirurgiczne,

3 Fotele ginekologiczno-porodowe,

1 Kolposkop,

2 Inkubatory - cieplarki dla wcześniaków,

7 Kardiomonitorów (EKG , SpO2, CO2, NIBP, respiracja , temperatura) w tym do obserwacji noworodka,

6 Kardiotokografów,

3 Lampy bezcieniowe - 5 ogniskowe wraz zasilaczem awaryjnym UPS  3 sztuki (sala porodowa , sala zab.chir , sala zab.gin),

1 Narzędzia do laparoskopu diagnostyczno-operacyjnego,

2 Łóżka porodowe,

40 Łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi,

3 Mikroskopy kliniczne,

1 Mikrotom saneczkowy,

1 Myjka –dezynfektor,

30 Pomp infuzyjnych,

2 Respiratory dla dorosłych,

1 Respirator transportowy,

2 Respiratory dla dzieci,

4 Sterylizatory parowe (wyposażenie bloków zabiegowych),

2 Sterylizatory parowe przelotowe wraz z wyposażeniem,

2 Stoły zabiegowe,

1 urządzenie do barwienia preparatów,

3 video endoskopy,

4 wirówki laboratoryjne,

2 lampy do fototerapii dla noworodków,

2 Aparaty do kriochirurgii,

1 Autorefraktometr,

1 Lampa Szczelinowa,

1 Dermatoskop,

16 Ssaków elektrycznych,

1 Tomograf komputerowy,

2 Agregaty prądotwórcze.

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna