logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Ordynator Oddziału:

 • Lek. med. Maciej Szymański

Z-ca ordynatora:

 • Lek. med. Iwona Ślęzak-Palma

️ Tel.: 43 824 41 28

Lekarze:

 • Lek. med. Agnieszka Szymańska
 • Lek. med. Joanna Zaborska
 • Lek. med. Joanna Sobczak

️ Tel.: 43 824 41 75

Pielęgniarki Oddziałowe:

 • Lidia Kępka

️ Tel.: 43 824 41 27

 


 

Charakterystyka oddziału

Oddział Geriatryczny sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 65 roku życia ze schorzeniami ostrymi,  przewlekłymi, bądź też w celach diagnostycznych. W trakcie pobytu Pacjent ma wykonane COG(całościowa ocena geriatryczna) tzn. ocenę stanu somatycznego, psychicznego jak i funkcjonalnego. Najważniejszym celem pobytu w Oddziale jest: przywrócenie  do stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją w określonym czasie pobytu, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia - podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom. Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie. Pobyt na Oddziale ma na celu maksymalne wydłużenie życia oraz podniesienie jego jakości poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Geriatrycznym leczą się z powodu wielu współistniejących chorób, spośród których główne to:

 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby zwyrodnieniowe stawów
 • choroby serca i układu krążenia

Współistnienie wielu jednostek chorobowych wymusza stosowanie zaawansowanych metod leczenia, które pozwolą wydłużyć i polepszyć jakość życia Naszych pacjentów. Do najczęściej stosowanych zabiegów w Oddziale można zaliczyć:

 • badania endoskopowe
 • badania obrazowe
 • rehabilitację leczniczą

 

 REGULAMIN PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO

1. Przyjęcie do Oddziału Geriatrycznego Szpitala w Zduńskiej Woli odbywa się wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego.

2. W celu przyjęcia do Oddziału Geriatrycznego pacjent musi zgłosić się osobiście ze skierowaniem lekarskim do Izby Przyjęć Szpitala

3. Do skierowania lekarskiego musi być dołączona kopia aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej w szczególności: rozpoznanie i konieczność leczenia w trybie stacjonarnym (hospitalizacja całodobowa) oraz opisy badań obrazowych.

4. Wraz ze skierowaniem może być dołączony również „Kwestionariusz Medyczny Pacjenta” (wypełniony i podpisany przez lekarza wydającego skierowanie lekarskie - wzór do pobrania.

5. O przyjęciu do Oddziału Geriatrycznego Zduńskiej Woli decyduje wyłącznie lekarz.

6. Lekarz określa tryb postępowania wobec pacjenta poprzez opisanie skierowania lekarskiego adnotacją:

1) do przyjęcia planowego;

2) do przyjęcia w trybie pilnym (wyłącznie z przyczyn medycznych);

3) odmowa hospitalizacji.

7. W przypadku podjęcia przez lekarza decyzji o celowości hospitalizacji, skierowanie lekarskie rejestrowane jest na Liście Oczekujących na Przyjęcie.

8. Lekarz niezwłocznie informuje pacjenta o terminie planowanej hospitalizacji.

9. Każda odmowa przyjęcia jest potwierdzona odpowiednią adnotacją na skierowaniu lekarskim oraz zarejestrowana w Księdze Odmów Przyjęć.

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna