logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Ratownik kordynujący:

  • Adam Kil

Karetki:

  • "P"
  • "S"
  • Transportowa

 Lekarze Karetki Specjalistycznej:

  • lek. med. Wojciech Borodzicz
  • lek. med Reginald Cytarzyński

Do zadań zespołów ratownictwa medycznego należy:

  • udzielanie i organizowanie bezzwłocznej pomocy medycznej osobom, które uległy wypadkom, urazom, nagłym zachorowaniom, oraz nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia skutkującemu zagrożeniem życia – w miejscu zdarzenia lub zamieszkania,
  • organizowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i w innych masowych akcjach na terenie powiatu,
  • realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna