POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zapewnia pacjentom Świadczenia zdrowotne w przychodni lub domu. W skład opieki POZ wchodzą: 

 • Poradnia lekarza POZ, w której przyjmują lekarze ze specjalizacją z Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych
 • Gabinet zabiegowy
 • Gabinet położnej
 • Gabinet pielęgniarki środowisko – rodzinnej

Czynności pielęgniarskie w ramach gabinetu zabiegowego POZ zgodnie ze skierowaniem:

 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • EKG
 • Iniekcje domięśniowe i dożylne
 • Zakładanie i zmiana opatrunków
 • Szczepienia
 • Kompleksowa opieka pielęgniarska w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób

Czynności położnej  POZ :

Kompleksowa pielęgnacja opieki położniczo-ginekologicznej obejmująca opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • nad kobietą,
 • opiekę w chorobach ginekologicznych,
 • podejmuje działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

Pacjent ubezpieczony ma prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 2 razy w ciągu roku.
Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Personel Poradni POZ

2 lekarzy specjalistów Chorób Wewnętrznych

Pielęgniarki POZ

Pielęgniarki Środowiskowe

Pielęgniarkę w zakresie szczepień ochronnych

Położna środowiskowa

Lekarze Interniści:

 • lek. med. Krzysztof Góralczyk
 • lek. med. Małgorzata Kabalska-Stasiak

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej:

 • Alicja Gibert
 • Elżbieta Lisowska

Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej:

 • mgr Ilona Michor

 

Kontakt:

Poradnia znajduje się w samodzielnym budynku w Przychodnia czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00  - 18.00.

Rejestracja:  Tel. 43 824 41 55