Szpital Powiatowy w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Powiatowego w Zduńskiej Woli.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek POZ nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Siedziba  POZ Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. zlokalizowana jest w budynku przy Królewskiej w Zduńskiej Woli.

Wejścia do budynku POZ poprowadzone są poprzez utwardzone dojścia. Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewniony dostęp do budynku w następujący sposób – wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostęp się do budynku osobą poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub rodzicom z dziećmi w wózkach.

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością są usytuowane w pobliżu wejść do budynku.

 Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze.W budynek  ma zainstalowane pęte indukcyjne. W budynku aktualnie można porozumieć się w polskim języku migowym online.