W ramach Medycyny Pracy wykonywane są wszystkie niezbędne konsultacje lekarskie oraz psychologiczne, jak i dodatkowe badania diagnostyczne wynikające z przepisów prawa. Badania wstępne, okresowe, kontrolne, wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy. Skierowanie określa charakter pracy oraz zagrożenia wynikające z pracy na danym stanowisku.
Wszystkie te badania możemy wykonać już w jeden dzień!

Medycyna Pracy oferuje szeroki zakres badań:

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • badania przy zmianie stanowiska pracy,
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania kierowców,
 • badania wysokościowe,
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące, badania czynnościowe (EKG, spirometria, audiometria).
 • porady specjalistyczne (neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, itp.)

Przychodnia Medycyny Pracy zapewnia bezpośredni kontakt z lekarzem medycyny pracy. Pozwala to w sposób kompetentny rozwiać wątpliwości związane z zagrożeniami na stanowisku pracy. Lekarz medycyny pracy dokonuje oceny stanu naszego zdrowia, przeprowadza także wywiad mający na celu zbadanie środowiska, w jakim będziemy pracować. W trakcie takiej wizyty przeprowadzane są badania wstępne, a wraz z upływem lat pracy na danym stanowisku – badania okresowe i kontrolne.

Lekarze:

 • lek. med. Teresa Dudek
 • lek. med. Elżbieta Wojtkowska

Pielęgniarka:

 • Katarzyna Szabłowska

Konsultacje w ramach medycyny pracy

 • Otolaryngologiczne  -  lek. med. Maria Erkiert
 • Okulistyczne           -  lek. med. Aleksandra Falana
 • Okulistyczne           -  NZOZ Lekoptiko

Zapisy na badania są przyjmowane przez pielęgniarkę 5 dni w tygodniu (telefonicznie lub osobiście)
pod numerem telefonu :

Kontakt:

Rejestracja:  Tel. 43 824 41 55