Prezes Zarządu - Dyrektor Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

  • Janusz Ratajczyk


 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych:

  • Dariusz Kałdoński
 
 
 Naczelna Pielęgniarka:
 
  • Bożena Welguś
 Tel.: 43 824 41 81

 


emergency