Prezes Zarządu - Dyrektor Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

  • Janusz Ratajczyk


 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych:

  • Dariusz Kałdoński
 
 
 Naczelna Pielęgniarka:
 
  • Bożena Welguś
 Tel.: 43 824 41 81

 


 

Lekarz POZ 
ulotka01a

 

emergency

Medyczny Portal Informacyjny
mpi
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2